Portfolio Companies & Jobs

Yingni Lu

Yingni Lu

Yan Zhou

Yan Zhou

Education and Career Advice

Ivan Hoo

Ivan Hoo

Emily Tsang

Emily Tsang

Nottingham Chapter

George Ye

George Ye

Cathy Zhang

Cathy Zhang

Enquiries, Networking & Events

 

Lan Xiang

Lan Xiang

Laura Liu

Laura Liu